VISION

En fuldt klima-, natur- og miljømæssig bæredygtig produktion af regnbueørred og –rogn

I hele værdikæden med klækkeri, yngel, sættefisk i landbaseret akvakultur, til leveringsklare fisk i havbrug

  • Nul nettoudledning af drivhusgasser
  • Nul nettoudledning af næringsstoffer
  • Fuld kontrol med lokale miljøeffekter
  • Mere natur og bedre biodiversitet
  • Fuld gennemsigtighed i produktionen
  • Øget eksport
  • Beskæftigelse i øer og landdistrikter