MUSHOLM

 • Dansk akvakulturvirksomhed i 40 år
 • Opdræt, forarbejdning og salg af regnbueørreder og rogn
 • Produktion på dambrug i Jylland og på havbrug i Storebælt
 • Administration og fabrik på Reersø, med frysehus i Korsør

Økonomiske forhold

 • A/S, siden 2019 ejet af Okamura Foods Co Ltd (Japan), som har dansk medejerskab
 • Eksportværdi ca. 130 mio. kr. (~75%)
 • ~50 årsværk; >160 mio. kr. balance, soliditetsgrad >70%
 • Musholm.com

BORNHOLMS HAVBRUG

 • Dansk akvakulturvirksomhed stiftet i 2014
 • Godkendelse og produktion i 2015/2016
 • I forbindelse med GUDP projekt ”offshore havbrug”

Økonomiske forhold

 • A/S, ejet af MUSHOLM A/S, BORNHOLMS BRAND A.M.B.A., OCEANS PRAWN A/S (Kristian Barslund Jensen), Nexø vodbinderi (Klaus Hjort Hansen), Thor Gunnar Kofoed
 • Ingen produktion efter 2016