Certificering og transparens

Fremtidens Havbrug forpligter sig til:

Kort sigt (0-5 år)

 • ASC-certificering
 • Offentliggørelse af VVM og løbende miljørapportering
 • Online live-stream fra havbrugene
 • LCA (Life Cycle Assessment)

 

Lang sigt (5-10 år)

 • Online modeller til visualisering af miljøforholdene ved havbruget

   

Virkemidler på kort sigt

 • ASC-certificering
 • Løbende dokumentation
 • Dækker biodiversitet, foder, miljø, sygdomme og social ansvarlighed
 • Hjemmeside for Fremtidens Havbrug
 • Bl.a. VVM og resultater af løbende miljøovervågning
 • Uafhængig og uvildig LCA

Virkemidler på lang sigt

 • DHI: Udvikling af VVM og Natura 2000 økologiske og hydrodynamiske modeller til cloud-baserede realtidsmodeller, til formidling og dokumentation af miljøeffekter