Plads til natur

Fremtidens Havbrug forpligter sig til:

Kort sigt (0-5 år)

  • Frigøre arealer på land til ny natur svarende til mindst 3 X arealet brugt til havbruget og til produktion af sættefisk

Virkemidler på kort sigt

  • Opkøb af en kombination af lavproduktivt landbrugsjord til skovrejsning og tørvejorde som oversvømmes (klimaindsats)
  • Samarbejde med kommuner, lodsejere, myndigheder, fonde, forskningsinstitutioner og NGO’er