Klintholm Havbrug

Hvor skal Klintholm Havbrug placeres

Klintholm Havbrug

VVM – Effekt på sediment

VVM – VVM – Effekt på vandkvalitet

VVM – Effekt på bunddyr

  • Øget sedimentering
  • Lokal opbygning i fordybninger af svovlbakterier

+

  • Øgning af sedimentering er lav og spredes
  • Høj bundstrøm
  • Godt iltniveau
  • Maksimal sulfidniveau har ingen effekt
  • Bundfauna robust mod iltfluktuationer
  • Tiltrækning af mobile arter – øget biodiversitet ved havbruget

=

  • Afgrænset, lokal virkning
  • Ophører med ophør af produktionen