Ørreder er en meget klimavenlig animalsk produktion

Fremtidens Havbrug forpligter sig til:

Kort sigt (0-5 år)

  • 70% reduktion af GHG fra primærproduktionen

Lang sigt (5-10 år)

  • 30% reduktion af GHG fra primærproduktionen

Virkemidler på kort sigt

  • Opdyrket land (DK) opkøbes til skovrejsning
  • Tørvejorde opkøbes til vådområde
  • Samarbejde med kommuner, lodsejere, myndigheder, forskningsinstitutioner, NGO’er

Virkemidler på lang sigt

  • Foderoptimering
  • Avlsprogram for højere klimaeffektivitet
  • Samarbejde med F&U konsortium ”BALSA”

Aller Aqua, AU ENVS, AU BIOS, DHI, DTU Aqua, MUSHOLM, Roslin Technologies, Teknologisk Institut, TripleNine