Hesselø Havbrug

Hvor skal Hesselø Havbrug placeres

VVM – VVM – Hesselø Havbrug

VVM – Effekt på sediment

VVM – VVM – Effekt på vandkvalitet

VVM – Effekt på bunddyr

  • Øget sedimentering = iltgæld i produktionsperioden
  • Artsantal af gravende bundfauna reduceres op til 60% på et område op til 2,5 hektar under havbruget (ud af 35 hektar)

+

  • Øgning af sedimentering er lav og spredes, samt restitueres i braklægningsperioden
  • Høj bundstrøm og godt iltniveau
  • Bundfauna robust mod iltfluktuationer
  • Tiltrækning af mobile arter – øget biodiversitet ved havbruget

=

  • Afgrænset, lokal virkning
  • Ophører med ophør af produktionen