Havbrug i dag

De første 2 år og 4 måneder sker produktionen på landbaseret akvakultur i ferskvand

  • Recirculating Aquaculture System (RAS), der sikrer minimal brug af vand og udslip af næringsstoffer
  • Fra december til marts: eget klækkeri af yngel fra regnbueørred (Oncorhynchus mykiss, art i slægten stillehavslaks)
  • Fra april år 1 til april år 2 vokser fisken til ca. 900 gram. Vaccineres undervejs mod sygdom

Fra april til oktober år 2 vokser fisken til 3-4 kg i opdrætsringe i havet (havbrug)

  • Opdrætsringe er 120 og 160 m omkreds
  • Havbrugsareal er 700 x 500 m

Fra oktober til primo december høstes fiskene fra havet

  • Fisk samles med vod, pumpes levende i vand
  • Slagtning og indfrysning på land

Fra primo december til marts tages opdrætsringe op, og havbruget ligger brak