Bedre dyrevelfærd

Fremtidens Havbrug forpligter sig til:

Fra starten

  • God plads til fiskene – maksimum 25 kg fisk per m3 i havbruget
  • Fiskene bedøves før aflivning

Virkemidler på kort sigt i Danmark

  • Registrering af antal udsatte og løbende stikprøver over vækstsæsonen
  • El-bedøvelse mens fiskene pumpes i et vandfyldt rør
  • Højst 20 sekunder fra opdrætsnet til bedøvelse

  • Sikkert arbejdsmiljø