Bedre biodiversitet

Fremtidens Havbrug forpligter sig til:

  •  

Lang sigt (5-10 år)

  • Dokumenteret forbedring af biodiversiteten i opkøbte områder til skovrejsning eller tørvejorde til oversvømning

Virkemidler på lang sigt

  • Optimering af biodiversitet indgår i planlægning og etablering af naturgenopretning ved opkøb til skovrejsning og til oversvømning af tørvejord
  • Biodiversitetsplan udarbejdes af uvildig vidensinstitution i samarbejde med NGO’er, kommuner, lodsejere og myndigheder
  • Styrkelse af Natura 2000 et fast element
  • Opfølgning og dokumentation af plan