Bæredygtigt foder

Fremtidens Havbrug forpligter sig til:

Kort sigt (0-5 år)

 

  • Andelen i foder der stammer fra vilde fisk begrænses
  • Fiskemel alene fra certificeret fiskeri og fra afskær fra fiskeindustrien
  • Vegetabilsk foderprotein med europæisk oprindelse

     

 

Virkemidler på kort sigt

 

  • Efterlevelse af grænseværdi for fiskemel og fiskeolie stammende fra vilde fisk
  • Dokumentation fra foderleverandør ved alle indkøb