Andre miljøaspekter

I hverdagen

Ligger >5 km fra land. Foderpram kan ses på en klar dag, og opdrætsringe bedst med kikkert.
Morgen- og aftensejlads til havbruget på hverdage, flere når fisken skal sættes ud og tages op.
Ingen støj-, eller lugtgener.

Ingen lakselus

Lakselus er et betydeligt problem i havbrug, hvor saltindholdet er højt.
Saltindholdet på de 4 lokaliteter til Fremtidens Havbrug for lavt til, at lakselus kan leve.
Ingen lakselus nu og ingen i de kommende anlæg.

Kontrol med udslip
Kraftig kvalitet af opdrætsringe – barriere på 1,5 m i toppen.
Regnbueørred kan ikke etablere sig i danske farvande og vandløb – er ikke en invasiv art.
Kun hunner. Ingen hanner at formere sig med.